"Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir"

Telefon

0312 360 32 32
 

E-Posta

info@atacag.com

Sağlık Bakım Teknisyenliği

SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ

SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ BÖLÜMÜNÜN HEDEFİ
Sağlık bakım teknisyenliği dalında; hasta güvenliğini ön planda tutma,aseptik tekniklerine uygun çalışma, enfeksiyon hastalıklarına karşı önlem alma, sistem hastalıklarını tanıma, sağlık psikolojisi, yenidoğan ve çocuk sağlığını koruma, mesleki temel uygulamalar ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılması hedeflenmektedir.

EĞİTİM SÜRECİ VE İÇERİĞİ
Sağlık bakım teknisyenliği programına ruhsal ve bedensel bir engeli bulunmayan öğrenci alınır. Mesleğin eğitim süresi, 4 yıldır. Meslek eğitiminde ortak dersler, alan dersleri ve uygulamalı dersler önemli yer tutmaktadır. Öğrenciler 9 uncu sınıfta bütün okullarda okutulan ortak dersleri;10 sınıftan itibaren alan seçerek, ortak derslerle birlikte alan derslerini teorik ve uygulamalı olarak görürler. Mesleki Eğitimde; Uygulamalı Dersleri (hastanelerde)meslek öğretmenleri nezaretinde verilmektedir.

SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENLERİNDE OLMASI GEREKEN ÖZELLİK VE BECERİLER
Bilgisi, becerisi ve davranışları ile mesleğini topluma en iyi şekilde tanıtmak, mesleğini etik kurallar içinde yürütmek, mesleği ile ilgili gelişme ve yenilikleri izlemek ve uygulamak.Aynı zamanda insanlara yardım etmeyi seven,güleryüzlü,sabırlı ve uyumlu olmalıdır.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Sağlık bakım teknisyenleri meslekte iş bulma olanağı cinsiyet ayrımı gözetmeksizin kamu sektöründe Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda yeterli puanın alınmasına, özel sektörde ise yetenek ve bilgiye bağlıdır. Sağlık bakım teknisyenleri, özel hastane ve poliklinikler, devlet ve üniversite hastaneleri, özel ambulans servisleri ve özel tıp merkezlerinin acil servis ve yoğun bakım alanlarında iş bulabilirler. Özel sektörde sağlık alanında rahatlıkla iş bulmakla birlikte kamu alanında pek çok branşta istihdam edilecektir.

MESLEKİ GELİŞİM VE KARİYER OLANAKLARI
Sağlık Meslek Lisesi mezunu, Sağlık Bilimleri alanında yer alan meslekleri tercih etmek isteyen öğrenciler, YKS’de diğer bölümlere göre daha avantajlı ek puanlar ile yerleştirilmektedir.
2016 – 2017 yılında itibaren Önlisans programlarına sınavsız geçiş hakkı kaldırıldı. Bunun yerine EK PUAN uygulaması getirildi.
YKS Sınavında Aldığı Puan + Okul Başarı Puanı = Yerleştirme Sonucu
Okul Başarı Puanı / 2 + Yerleştirme Puanı = Ek Puanlı Yerleştirme Sonucu

 

Okulumuzdan mezun olan öğrencilerin  Ek Puanla yerleşebilecekleri İki Yıllık Ön Lisans bölümlerine örnekler aşağıdaki gibidir;

-Elektronörofizyoloji

-İlk ve Acil Yardım

-İş Sağlığı ve Güvenliği

-İş ve Uğraşı Terapisi

-İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

-Otopsi Yardımcılığı

-Perfüzyon Teknikleri

-Sağlık Kurumları İşletmeciliği

-Sivil Savunma ve İtfaiyecilik

-Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama

Her Türlü Soru Görüş ve Önerileriniz İçin

Bizi Arayabilirsiniz.